Českokrumlovská nemocnice se soudí se španělskou pojišťovnou

19.10.2018
Zástupci českokrumlovské nemocnice byli minulý měsíc nuceni vycestovat ke španělskému soudu. Důvodem je vleklé vymáhání pohledávky 250.000,- korun, která vznikla na přelomu let 2016/17 a dosud nebyla uhrazena.  

Na počátku celé kauzy je hospitalizace pacientky argentinské národnosti. Celkové náklady hospitalizace dosáhly cca 1.000.000,- Kč. Uruguayská pojišťovací společnost se zastoupením ve Španělsku s nemocnicí v průběhu hospitalizace komunikovala a zavázala se náklady uhradit. Po propuštění pacientky však k úhradě nedošlo.

„Prostřednictvím Okresního soudu v Českém Krumlově jsme podali evropský platební rozkaz, tedy jinými slovy jsme zažalovali španělskou pobočku pojišťovny. Po tomto kroku skutečně došlo k úhradě částky za léčebné výlohy, avšak nikoliv k úhradě vedlejších nákladů řízení, jako jsou soudní poplatky, náklady právního zastoupení a úroky z prodlení. Celkově jde o nezanedbatelnou sumu 250.000,- korun“ dodává právník českokrumlovské nemocnice Mgr. Vojtěch Remeň.

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Moreno-Vlk nemocnice pokračuje ve sporu o dlužnou částku, tentokrát u španělských soudů. V současné době je očekáváno rozhodnutí, které však není vázáno žádnou lhůtou, proto nelze odhadnou termín ukončení sporu.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Českokrumlovska