Chcete něco sdělit svému okolí?
Názor na dění ve vašem městě, zprávy z vašeho regionu, pozvánku na vaší akci...
Psát do Domácích novin může úplně každý
>>> Přidat článek <<<

Český Krumlov chystá revitalizaci sídliště Za nádražím

02.08.2018
Vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele je hlavním cílem návrhu úprav prostoru náměstí na sídlišti Za Nádražím v Českém Krumlově. Projekt vznikal za účasti obyvatel sídliště, kteří v květnu na veřejném projednání debatovali o tom, jak by mohl tento prostor vypadat. Zpracovaný návrh teď mohou do poloviny srpna připomínkovat.

Zachovat sochu „Rodiny", vytvořit vodní prvky, přidat lavičky, nebo vysadit stromky, které budou poskytovat příjemný stín - to jsou hlavní náměty a přání obyvatel sídliště Za Nádražím k připravované revitalizaci náměstíčka v této městské části.

„Vyzvali jsme obyvatele, aby se zapojili do návrhu obnovy centrálního veřejného prostoru a nyní jsme obdrželi od architekta Jaromíra Kročáka návrh řešení, který předkládáme veřejnosti k připomínkování," uvádí místostarosta Josef Hermann. Podněty mohou obyvatelé zasílat na radnici do 15. srpna 2018.

Prostor náměstí architekt pojal jako „obývací pokoj" sídliště. Dlažbu tvoří kamenné žulové desky se středem v drobnějším různobarevném členění. Příjemnou atmosféru prostoru dotváří dvě dominanty: vyvýšené podium, které může být využíváno při nejrůznějších kulturních a společenských akcích, nebo jen jako posezení. Druhou výraznou dominantou je nové osazení stávající sochy rodiny od akademického sochaře Stanislava Zadražila. Oblíbená socha je s prostorem neodmyslitelně spjata, zůstane proto na původním místě, dostane ale důstojnější provedení na novém kamenném soklu.

Náměstíčko samozřejmě doplňují čtyři posezení, stromy s malou korunou, prameník s pitnou vodou, odpadkové koše a kolostavy. Celý prostor bude také nově osvětlen, a to jak plocha náměstí, tak i menším osvětlením u posezení a sochy.

Výměna dožitých povrchů na ploše náměstí za kamennou a betonovou skládanou dlažbu výrazně zlepší i mikroklima parteru sídliště a dojde i k většímu zadržení dešťové vody v místě.

Obnova náměstí by mohla být hotova do poloviny příštího roku a je první etapou v revitalizaci sídliště, na kterou budou navazovat další úpravy přednádražního prostoru, parku a řešení parkování v této části sídliště. V konečné podobě by se tato lokalita měla stát příjemným prostředím se zelení, městským mobiliářem, s parterem s bezbariérovým a bezpečným provozem s veřejným osvětlením.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Českokrumlovska