Jihočeští policisté se zapojili do dvou velkých dopravních akcí s celorepublikovým rozsahem

07.08.2018
Nejprve koncem července proběhla akce s mezinárodní společností TISPOL zaměřenou na nákladní a autobusovou dopravu. Několik hlavních i vedlejších silničních tahů obsadilo bezmála 80 dopravních policistů, specialistů na tuto problematiku, kdy během tří dnů zastavili 515 vozidel. Přitom zjistili 194 přestupků, kde nejčastějším proviněním řidičů – klasické porušení nejvyšší povolené rychlosti jízdy, a to v 104 případech. V jednom případě zastavili řidiče, který „šoféroval“ pod vlivem alkoholu.

Nevyhovující technický stav vykázalo 17 motorových vozidel.

Zároveň jelo 5 řidičů po dálnici bez platné známky, v 15 případech porušil řidič nákladního vozidla zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v 7 případech dohodu AETR a v 6 případech překročení bezpečnostní přestávky a doby jízdy.

Většina přestupků byla na místě vyřešena uložením příkazu – blokové pokuty, jen několik případu strážci zákona předali do správního řízení na místně příslušné obce s rozšířenou působností.Druhá akce proběhla minulý pátek, která byla pod názvem „Adrenalin“, zaměřená na bezpečnost a plynulost silničního provozu s cílem snížit počet tragických dopravních nehod v důsledku nedodržování zákonných ustanovení řidiči motocyklů. Během šesti hodin víc jak 40 dopravních policistů zastavilo a zkontrolovalo 256 motorových vozidel, z nichž jednu třetinu zastupovaly právě zmiňované jednostopé dopravní prostředky.

Celkem zjistili 136 přestupků, kdy 80 řidičů opět porušilo nejvyšší povolenou rychlost jízdy. V 4 případech si před jízdou dopřáli zakázané alkoholické nápoje. 8 osob se před jízdou nepřipoutalo bezpečnostním pásem.

Pouze jeden řidič motorky se dopustil přestupku, který s ním vyřešen uložením příkazu na místě.

Strážci zákona z řad dopravní, pořádkové i cizinecké policie, se denně snažit svou přítomností na komunikacích preventivně působit na všechny řidiče a to nejen během prázdninového provozu, ale i v dalších měsících roku.

Vážení řidiči, vnímejte intenzivně svou jízdu a nespoléhejte se na ostatní účastníky!

Převzato ODTUD

Aktuálně z Českokrumlovska