Nesprávně označené kotle zaplatí Jihočeský kraj ze svého rozpočtu

20.10.2018
Ilustrační foto
Ztráta nároku na kotlíkovou dotaci. To hrozilo u 39 žádostí jihočeských žadatelů, jejichž původní kotle nesly značku Atmos modelové řady C18S, C20S a C30S. U těchto typů kotlů vyrobených od března 2000 totiž došlo chybou výrobce k nesprávnému označení emisní třídou 1, namísto skutečné emisní třídy 3. Staré kotle byly ve skutečnosti kvalitnější, než deklaroval výrobce, a nesplňovaly tak podmínku pro získání finanční podpory v rámci 2. kola kotlíkových dotací. Lidem, kteří si v dobré víře nárokovali výměnu starého kotle v rámci podané žádosti, tak hrozilo, že o možnost získání finančních prostředků přijdou. Jihočeský kraj se proto rozhodl, že jim výměnu těchto kotlů uhradí. A to i přesto, že má Jihočeský kraj druhý nejvyšší počet těchto problematických žádostí v rámci celé republiky a uvolnit ze svého rozpočtu tak bude muset až 4,210 mil. Kč.

Ministerstvo životního prostředí ČR jako gestor kotlíkových dotací vydalo v průběhu administrace 2. kola příkaz ohledně neproplácení podpory na výměnu kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000 kvůli porušení dotačních podmínek. Kraje tak musely hledat náhradní řešení financování již podaných a schválených žádostí. „Žadatelé úspěšně prošli hodnocením žádosti a považuji za neférové, abychom jim dotaci neproplatili, protože si v mnoha případech nové zdroje tepla už pořídili," uvedl radní pro veřejné zakázky a evropské fondy Antonín Krák.

Žadatelé, kteří podali žádost o kotlíkovou dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“ na výměnu kotle Atmos C18S, C20S a C30S vyrobeného od března 2000 a jejichž žádost prošla úspěšně kontrolou přijatelnosti, tak budou se zohledněním pořadového čísla přiděleného dle času a data podání původní žádosti
o kotlíkovou dotaci postupně vyzýváni k podání individuální žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje. Po schválení žádosti radou kraje, uzavření dotační smlouvy a předložení závěrečného vyúčtování jim bude dotace vyplacena.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Českokrumlovska