Žáci z jižních Čech obstáli na soutěži Solar Car 2018 v německém Chemnitzu

09.10.2018
Deset žáků z pěti středních škol Jihočeského kraje se v Chemnitzu zúčastnili mezinárodní soutěže Solar Car 2018, jejímž cílem je středoškolákům atraktivně přiblížit technické a přírodovědné obory. Během týdenního pobytu v Německu účastníci museli zprovoznit svá solární auta a představit svou práci v angličtině. Někteří dokonce zaujali porotu svým netradičním modelem.

Soutěž Solar Car patří v Německu k velmi známým a oblíbeným. Každoročně se koná v řadě německých regionů, jejichž vítězové se účastní finálního kola, které se letos konalo 21. září v Chemnitzu. Toho se díky zapojení Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) do mezinárodního projektu CoCo+ v rámci programu ERASMUS+ mohli aktivně zúčastnit i žáci z jižních Čech. „Žáci získali nejen šanci porovnat své znalosti se svými vrstevníky z jiných zemí, ale přivezli si také nové zkušenosti a nápady,“ sdělila Zuzana Pavlasová, která má v JSRLZ na starosti problematiku zkvalitňování odborného vzdělávání.

Obdobné soutěže jsou také důležité pro zjištění jazykové vybavenosti žáků. Účast českého týmu potvrdila, že angličtina již není pro středoškoláky problémem a že podobné projekty pomáhají i k odbourání prvotní nervozity při vystupování žáků před větším publikem.

Účastníci soutěže Solar Car 2018 měli za úkol postavit z předem určených součástek solární auto. V kategorii Creative měli žáci poměrně volné pole působnosti a záleželo na jejich nápadu a kreativitě. Nejvíce porotu nadchlo solární auto ve tvaru sršně týmu I-ON-TEAM tvořeného žáky Filipem Jordákem a Filipem Hrdličkou z VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České Budějovice. Naopak v kategorii Direction Reverser museli žáci dodržet poměrně přísná pravidla a postavit auto, které se rychle pohybuje a současně je schopné samo změnit směr. S tím se nejlépe vypořádal tým SOLAR CAR 3000 RS ze SPŠ a VOŠ, Písek, který tvořili žáci Stanislav Zemek a Petr Staňo.

Dalším z povinných úkolů pro účast na soutěži Solar Car byla příprava plakátu na téma E-mobilita v našem regionu, který žáci museli následně anglicky odprezentovat odborné porotě. Přestože vystupování v angličtině před zahraniční porotou není vůbec snadné, žáci se s touto úlohou perfektně vypořádali.

Během pobytu v Německu se žáci připravovali především na samotnou soutěž, ve volném čase ale také žáci navštívili středisko praktického vyučování, prohlédli si historické centrum města při komentované prohlídce, vyzkoušeli si adaptační hry, lezení na umělé stěně nebo se účastnili společných setkání s ostatními zahraničními týmy.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Českokrumlovska